בדיקות אל הרס

בדיקות בטון, צבעים חודרים, ניפוי

בדיקות אל-הרס של בטון
בדיקות אל-הרס שניתן לבצע בבטון, בשטח: בדיקת קשיות הבטון, איתור קורות זיון, איתור סדקים וחללים, לחות וקורוזיה, PULL-OFF
בדיקת צבעים חודרים
עקרונות וביצוע של בדיקת צבעים חודרים