יצירת קשר/ Contact Us

 

 

Office address:  21st. Atir-Yeda St., Kfar-Saba, 4464316, Israel

                                     עתיר-ידע 21 כפר-סבא 446431

Mail address:      P.O.B. 3008, Hod-Hasharon,    4513001, Israel

                              ת.ד. 3008 הוד-השרון 4513001

Phone:                    +972-9-7674431        

Fax:                           +972-9-7676898

E-mail:                     rbmltd@inter.net.il   

A Map

ניתן למלא את הפניה גם בעברית